Interklrark News

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΑΣ

Η Interklark κινείται στον εξειδικευμένο χώρο των ανταλλακτικών περονοφόρων για περισσότερα από 20 χρόνια. Μια εικοσαετία στην οποία έλαβαν χώρα πολλά και κοσμοϊστορικά γεγονότα. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που για να αντιμετωπιστεί, από οικονομική άποψη, απαιτείται γνώση, οργάνωση, συνεργασία ακόμα και … φαντασία.

Σε όλη αυτή την εικοσαετή πορεία μας διαπιστώσαμε ότι η αγορά των ανταλλακτικών κινείται αποκλειστικά με τιμολογιακά κριτήρια, δηλαδή ότι η πώληση τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την τιμή προσφοράς τους. Προφανώς αυτό δεν είναι κάποιο συνταρακτικό νέο αφού όλη σχεδόν η αγορά κινείται με αυτόν τον τρόπο. Είναι όμως σωστό, και κατά βάση πρακτικό, η επιχείρηση που χρησιμοποιεί περονοφόρα, να εστιάζει την προσοχή της στο κόστος ανταλλακτικών ή/και τεχνικής εργασίας, μόνο, στην προσπάθεια να μειώσει το συνολικό κόστος συντήρησης του στόλου της;

Τι εννοούμε; οποιαδήποτε επιχείρηση – ειδικότερα κάποια μεσαίου μεγέθους, που δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα- με κάποιο στόλο περονοφόρων, κινδυνεύει από «απρογραμμάτιστες κρατήσεις» δηλαδή διακοπές λειτουργίας λόγω ξαφνικών βλαβών στα οχήματα. Οι κρατήσεις αυτές, οι διακοπές δηλαδή, κοστίζουν στην επιχείρηση γιατί:

– Καθυστερούν τις εργασίες είτε αυτές είναι εργασίες παραλαβής αποθήκης είτε είναι εργασίες αποστολής δηλαδή παραγγελίες πελατών. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι χαμένες πωλήσεις λόγω του ότι η όποια καθυστέρηση μπορεί να ωθήσει κάποιον πελάτη να ακυρώσει τις παραγγελίες του, μπορεί όμως να είναι και δημιουργία δυσαρέσκειας στους πελάτες

– Προκαλούν αύξηση υπερωριών στην προσπάθεια να εκτελεστούν όσο πιο γρήγορα οι καθυστερημένες εργασίες ενώ παράλληλα προκαλούν επιβάρυνση ψυχολογική στο προσωπικό

– Υπάρχει και το κόστος επισκευής

Και όσο περισσότερες οι βλάβες τόσο μεγαλύτερο το κόστος. Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι το κόστος που προκαλείται από τις διακοπές λειτουργίας των περονοφόρων δεν περιορίζεται απλά στο κόστος ανταλλακτικών και εργασίας αλλά περιλαμβάνει και άλλα (υπερωρίες, χαμένες πωλήσεις) ενώ προκαλεί την δυσαρέσκεια των πελατών και  «κτίζει» κακή φήμη για την επιχείρησή μας.

Από την εμπειρία μας θα θέλαμε να προτείνουμε μία διαφορετική προσέγγιση σε μια πιο «ποιοτική» αντιμετώπιση: αν το πρόβλημα είναι το συνολικό λειτουργικό κόστος τότε το “μείγμα” της λύσης δεν περιορίζεται μόνο στην ελαχιστοποίηση των τιμών ανταλλακτικών και εργασίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι:

– κάνουμε επισταμένη και οργανωμένη συντήρηση στα χρονικά διαστήματα που προβλέπεται

– έχουμε εκπαιδεύσει τους χειριστές των κλαρκ ώστε να χειρίζεται τα οχήματα με τρόπο φιλικό και προσεκτικό ώστε να μην προκαλούν επιπλέον επιβάρυνση (κάτι που οδηγεί ταχύτερα προς την εκδήλωση κάποιας βλάβης). Άλλωστε μια τέτοια εκπαίδευση συμβάλλει και στην αύξηση της εργασιακής ασφάλειας

– εκπαιδεύσαμε το προσωπικό να συντηρεί κατά το δυνατόν τα οχήματα που χειρίζεται και να τα ελέγχει καθημερινά για ύποπτα σημάδια, κάτι που επιτρέπει την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης. Αυτό γίνεται εύκολα με χρήση λίστας ερωτήσεων που πρέπει να απαντούν/τσεκάρουν οι χειριστές καθημερινά. Πχ σε μια λίστα μπορεί να υπάρχει η ερώτηση : «παρατηρείτε κάποια ρωγμή στις περόνες;». Αν η απάντηση είναι «ναι» τότε μπορεί να έχουμε προλάβει κάποιο σοβαρό ατύχημα που θα κατέστρεφε κάποιον αριθμό προϊόντων αλλά μπορεί και να έθετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

– έχουμε τεχνική υποστήριξη που μπορεί να επέμβει στον συντομότερο δυνατό χρόνο

– οι τεχνικοί που έχουν αναλάβει την υποστήριξη μπορούν να αναγνωρίσουν γρήγορα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν

– άπαξ και αναγνωριστούν, τα ανταλλακτικά θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας τον συντομότερο δυνατό χρόνο

Αν το σκεφτούμε, είναι καλλίτερο να προλαβαίνουμε παρά να διορθώνουμε και τα παραπάνω έξι προαπαιτούμενα είναι αυτά που εξασφαλίζουν ελαχιστοποίηση της εμφάνισης βλαβών. Αυτό που θέλουμε να πούμε δηλαδή, είναι ότι είναι πολύ πιο πρακτικό και οικονομικό να εντάξουμε σαφείς διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο και την συντήρηση των περονοφόρων μας παρά να βρισκόμαστε συχνά προ εκπλήξεων που απαιτούν πιεστικά άμεση λύση. Προφανώς ο αντίλογος είναι ότι «δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ούτε και ο χρόνος για ελέγχους, και μάλιστα καθημερινούς, καθώς και για προσεκτικό μεν αλλά αργό χειρισμό». Η απάντηση σε αυτό είναι ότι, η νοοτροπία που λέει, ή μάλλον επιβάλλει, ότι αυτό που προέχει είναι να ολοκληρώνουμε την εργασία γρήγορα, θυσιάζοντας σωστή συντήρηση οχημάτων, χρόνο και εργασιακή ασφάλεια, προσφέρει μόνο προσωρινά την ψευδαίσθηση της σωστής λειτουργίας. Ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι ποιοτικός ενώ είναι και κοστοβόρος. Έχουμε πολύ περισσότερα να κερδίσουμε αν οργανώσουμε την εργασία μας με κανόνες, διαδικασίες και εκπαίδευση παρά να προσπαθούμε μόνο να πάρουμε την καλλίτερη τιμή προσφοράς υλικών και εργασίας όταν εμφανιστεί βλάβη (που κι αυτό προφανώς μπορούμε να το κάνουμε αν έχουμε την πολυτέλεια διαθέσιμου χρόνου): γιατί και τις βλάβες μας θα μειώσουμε, και πιο αποτελεσματικοί θα γίνουμε και πιο ασφαλή θα κάνουμε την εργασία μας.