Interklark News

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η φόρτιση των μπαταριών ενός ηλεκτρικού περονοφόρου ενέχει πολλές παραμέτρους, φανερές και κρυμμένες. Από την σωστή διαδικασία φόρτισης εξαρτώνται η απόδοση μιας μπαταρίας και ο χρόνος ζωής της, και κατ’ επέκταση εξαρτώνται τόσο η καθημερινή ροή εργασίας σε μια αποθήκη όσο και μακροπρόθεσμα η νέα επένδυση που πρέπει να γίνει για πρόωρη αντικατάσταση της μπαταρίας που λειτουργεί αντιπαραγωγικά. Αλλά πέρα από αυτά προκύπτουν και θέματα τόσο ασφάλειας όσο και εργονομίας που σχετίζονται με την διαδικασία φόρτισης: οι δύο σύνδεσμοι (που στην καθημερινή γλώσσα μπορεί να αποκαλούνται και “φίσσες” ή και “πρίζες”) με τις οποίες συνδέουμε την μπαταρία με τον φορτιστή, θηλυκός και αρσενικός, αφήνουν το ηλεκτρικό ρεύμα να διαρρεύσει ανάμεσά τους μέσα από τις μεταλλικές επαφές (βύσματα). Ο τρόπος που εφαρμόζουν οι επιφάνειες των επαφών μεταξύ τους έχει μεγάλη σημασία γιατί στους συνηθισμένους συνδέσμους οι εφαπτόμενες επιφάνειες περιορίζονται σε λίγα σημεία μόνο.

Αποτέλεσμα: το ρεύμα διέρχεται από στενά περάσματα και η αυξημένη ροή από εκεί αυξάνει την θερμοκρασία. Το φαινόμενο αυτό μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει ακίδες στις επαφές, μεταλλικά εξογκώματα δηλαδή που δυσκολεύουν, για να μην πούμε ότι κάνουν αδύνατη, την σύνδεση και αποσύνδεση των δύο συνδέσμων. Ακόμα όμως και χωρίς τις ακίδες η διαστολή λόγω θερμοκρασίας συσφίγγει τις επαφές ώστε να είναι πολύ δύσκολο να αποσυνδεθούν. Πρακτικά αυτό σημαίνει καταπόνηση του μυοσκελετικού συστήματος του εργαζομένου που είναι επιφορτισμένος να εκτελέσει την σύνδεση ή/και αποσύνδεση.

Η καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ρήξη σε κάποιο σημείο του σώματος και με βάση τα στοιχεία της Eaxtron τα μυοσκελετικά είναι τα υπ’ αριθμόν ένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη.

Η παραμόρφωση των επαφών όμως δημιουργεί και ηλεκτρικά προβλήματα όπως τα λεγόμενα  arcs που είναι διαφυγή ηλεκτρικής ενέργειας στον αέρα με αποτέλεσμα την σταδιακή αποφόρτιση ή αργή φόρτιση της μπαταρίας. Ο μεγάλος κίνδυνος όμως προέρχεται από την πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρων ή ακόμα και εκρήξεων λόγω ιονισμού και υπερθέρμανσης του αέρα γύρω από τα ηλεκτρόδια.

Άλλο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί στους συνδέσμους είναι ότι κατά την χρήση τους τα καλώδια φθείρονται στα σημεία εξόδου τους από το πλαστικό περίβλημα του συνδέσμου. Το πλαστικό περίβλημα του καλωδίου καταστρέφεται και αδυνατεί πλέον να προστατέψει το χάλκινο σύρμα το οποίο με τη σειρά του μπορεί σε επόμενο στάδιο να κοπεί. Επειδή επιπλέον τα καλώδια καταλήγουν στις επαφές το συνεχές τράβηγμά τους κατά την αποσύνδεση προκαλεί και μετατόπιση των επαφών από την ίσια θέση στην οποία πρέπει να βρίσκονται κάτι που συμβάλλει στην πρόκληση του προβλήματος της πρώτης παραγράφου.

Τέλος πόσες φορές δεν έχει τύχει να συνδέσουμε λάθος συνδέσμους που μοιάζουν μεταξύ τους τροφοδοτώντας έτσι με ρεύμα διαφορετικού βολτάζ την μπαταρία μας. Όπως επίσης και πόσες φορές δεν διαπιστώσαμε με απογοήτευση ότι η μπαταρία δεν φορτίστηκε επειδή κατά την διάρκεια της –υποτιθέμενης- φόρτισης οι δύο σύνδεσμοι αποσυνδέθηκαν λόγω χαλαρής αλληλοσύνδεσης, φαινόμενο που είναι συχνό σε «γερασμένους» συνδέσμους, και το ρεύμα δεν μπόρεσε να περάσει λόγω έλλειψης εφαπτόμενης επιφάνειας μεταξύ των επαφών.

Όλα αυτά τα επιμέρους προβλήματα μπορεί να μοιάζουν μικρά και ασήμαντα αλλά ας σκεφτούμε ότι προκαλούν πολλά αρνητικά παρεπόμενα.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος των προβλημάτων μπορούμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:

  • αδυναμία ενός περονοφόρου να ολοκληρώσει το 8-ωρο της βάρδιάς του λόγω ελλιπώς φορτισμένης μπαταρίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών ή και αναβολή αποστολής παραγγελιών
  • μείωση της ζωής της μπαταρίας. Λόγω διακεκομμένων / αποσπασματικών φορτίσεων αντί για 5 χρόνια που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί η μπαταρία κρατάει πολύ λιγότερο, μπορεί και 3 χρόνια και η αγορά μιας νέας μπαταρίας όταν δεν είναι εξ αρχής αναμενόμενο και σχεδιασμένο μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα ρευστότητας σε μια μικρομεσαία επιχείρηση.
  • Μυοσκελετικό πρόβλημα ή τραυματισμός εργαζομένου μπορεί να σημαίνει κάποιες μέρες εκτός εργασίας για τον εργαζόμενο αυτόν. Δηλαδή καθυστέρηση ροής εργασίας ή/και κόστος προσωρινής αντικατάστασης του μέχρι την επιστροφή του. Αλλά ακόμα και αν δεν συνεπάγεται απουσία από την εργασία, πολύ εύκολα μπορεί να σημαίνει περιορισμό της ικανότητας για κάποιες εργασίες.
  • Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται σε μεγαλύτερους στόλους περονοφόρων.

Έχοντας όλα αυτά υπ’ όψιν της η Eaxtron δημιούργησε μια νέα γενιά συνδέσμων που στόχο έχουν την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών.