ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ – ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;

εκινάμε αυτό το άρθρο με μία σημαντική δήλωση/παραδοχή: τα περονοφόρα είναι τα πιο επικίνδυνα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε μια αποθήκη....

Continue reading

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΑΛΛΙΩΣ: ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η Interklark πέρα από την επαγγελματική της ιδιότητα ως εμπορική επιχείρηση ανταλλακτικών περονοφόρων έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα εργασιακής ασφάλειας ...

Continue reading